Resources

Rauemi

After checking that your team is eligible to enter, you’ll need to use the resources below to tell your story clearly in a way that is compelling, using evidence and data to support your entry.  Make use of the resources to write your case study and refer to the Inquiry and Knowledge-Building Cycle section when filling out questions 4-6 in the entry form. 

I muri i te tirotiro mēnā ka taea e koe te tono, me mātua whai koutou ki te taki o tā kōrero kia mārama tonu, kia manawarū ai te ia o te kōrero me te whakauru i ngā taunakitanga me ngā raraunga e tika ana hei tautoko i tō tono. Whakamahia ngā rauemi māu hei tuhi i tō take wānanga, ā, tirohia te wāhanga Rauru Wānanga hei whakakī i ngā pātai 4-6 o te puka tono.

Entry FAQs

Ngā Pātai Auau

Check out the eligibility criteria and get the answers to the most common questions about entering the Awards.

Tirohia ngā tikanga māraurau me ngā whakautu ki ngā pātai auau mō te whakauru ki ngā Tohu.

Evidence

Ngā Taunakitanga

Your evidence is a key part of your entry. Find out how to put it to best use in your entry.

Ko ngā taunakitanga tētahi wāhanga tino whaitake o tō tono. Tirohia ngā kōrero kia mōhio me pēhea te whakamahi kia whai hua ai ki tō tono.

Tips from Judges & Past Entrants

He Kōrero Āwhina mai i ngā Kaiwhakawā me Ngā Kaitono o ngā tau ki mua

We asked past judges, as well as previous finalists and winners, how to write a successful entry.

I pātaihia ngā kaiwhakawā me ngā toa o ngā tau ki mua, me pēhea e tuhi ai tētahi tono whakauru kia angitu ai.