Categories image

Award Categories

Ngā Wāhanga Tohu

Award entries are judged across an Education Focus Prize and four categories that remain consistent each year: Excellence in Engaging, Excellence in Leading, Excellence in Teaching and Learning, and Excellence in Wellbeing Education. The Prime Minister’s Supreme Award is then given to the single best overall entry among the four category winners. The Education Focus Prize changes each year to showcase different areas of the New Zealand education landscape. It is not eligible for the Supreme Award.

He mea whakawā ngā tono ki te Taonga Mātauranga me ngā wāhanga e whā e ōrite ana, tau mai, tau atu: Te Hiranga o te Arataki, Te Hiranga o te Tuitui Tāngata, Te Hiranga o te Ako, me Te Hiranga o Te Akoranga Hauora. Ka tukua te Tohu Nui a te Pirimia ki te whakaihuwaka o ngā wāhanga. Ka rerekē te aronga a te Taonga Mātauranga i ia tau e whakanuia ai ngā kaupapa huhua o te ao mātauranga ki Aotearoa. Rawa ia e māraurau ana ki te Tohu Nui.

EXCELLENCE IN ENGAGING

TE HIRANGA O TE TUITUI TĀNGATA

This award celebrates working together as a community to transform relationships and strengthen achievement, leading to improved and sustained outcomes for all children and young people.

E whakanui ana tēnei tohu i te mahinga tahianga a te hapori e whakaumu ai nei i ngā piringa, e whakakaha nei hoki i te angitu, e poipoi ai, e tautīnei ai hoki i ngā hua ki ngā hunga tamariki, taiohi hoki.

 

EXCELLENCE IN LEADING

TE HIRANGA O TE ARATAKI

This award celebrates leadership and its influence on strengthening professional capability and creating a change in conditions, leading to improved and sustained outcomes for all children and young people.

E whakanui ana tēnei tohu i te arataki me tōna awenga e pakari ai te ngaiotanga, e rerekē ai hoki ngā āhuatanga kia poipoi, kia tautīnei hoki i ngā hua ki ngā hunga tamariki, taiohi hoki.

 

EXCELLENCE IN TEACHING AND LEARNING

TE HIRANGA O TE AKO

This award celebrates teaching that transforms the learning of all children and young people, and achieves improved and sustained outcomes.

E whakanui ana tēnei tohu i te whakaakoranga whakaumu ana i te akoranga a ngā tamariki me te taiohi, ka mutu e poipoi nei, e tautīnei nei hoki i ngā hua.

 

EXCELLENCE IN WELLBEING EDUCATION

TE HIRANGA O TE AKORANGA HAUORA

This award celebrates practices that enhance the wellbeing of all children and young people, and achieves improved and sustained outcomes.

Ka whakanui tēnei tohu i ngā mahi e hāpai ana i te hauora o ngā tamariki me ngā taiohi katoa, e puta ai ngā hua pai, ngā hua mauroa hoki.

 

SUPREME AWARD

TE TOHU NUI

The Prime Minister’s Supreme Award

Te Tohu Nui A Te Pirimia

This award is selected from the winners in the four Award categories and celebrates the most outstanding entry received overall.

He me kōwhiri tēnei i ngā wāhanga Tohu e whā, me te aha hoki e whakanui ana i te tono whakaihuwaka.

2021 EDUCATION FOCUS PRIZE

2021 TE TAONGA MĀTAURANGA

EXCELLENCE IN ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABILITY EDUCATION

TE HIRANGA I TE MĀTAURANGA TAIAO ME TE TAUTĪNEI

This prize celebrates teaching and learning that empowers children and young people to develop critical thinking skills, as they explore the impact that people have on the environment, and to take action for a sustainable future.

E whakanui ana tēnei tohu i te whakaakoranga me te akoranga e poipoi ana i ngā tamariki me te taiohi kai whanake i ngā pūkenga whakaaro whakawete, i a rātou e torohē ana i te pānga a te tangata ki te taiao, me te whakahohe haere ake nei.

Key Dates For 2021

Ngā Rā Matua 2021

Entries open Ka tuwhera ngā tono

22 February 2021

22 Huitanguru 2021

Entries close Ka kati ngā tono

16 April 2021

16 Paengawhāwhā 2021

Entry assessment Te aromatawai tono

April-May 2021

Paengawhāwhā-Haratua 2021

Finalists announced Ka whakaingoatia te kōwhiringa whāiti

June 2021

Pipiri 2021

Judging visits Pekanga kaiwhakawā

July-August 2021

Hōngongoi-Here-turi-kōkā 2021

Announcement of winners video on the PMEEA YouTube channel Announcement of winners video on the PMEEA YouTube channel

26 October 2021

26 Whiringa-ā-nuku 2021

Prizes and Benefits

Ngā paraihe me ngā painga

Awards

Ngā tohu

The winning school, kura, early childhood service or kōhanga reo in each of the four categories and Education Focus Prize will receive a package that includes a trophy, a certificate, a $20,000 financial award and professional development opportunities.

Ko te toa mō ia wāhanga me te Taonga Mātauranga, mehemea he kura, he ratonga kōhungahunga rānei, ka whiwhi i tētahi taonga, he tiwhikete, he pūtea e $20,000 te rahi me te whai wāhi atu ki ētahi kaupapa whakapiki ngaiotanga.

The Prime Minister's Supreme Award

Te Tohu Nui A Te Pirimia

If your entry is chosen as the winner of the Prime Minister’s Supreme Award, you’ll receive a package that includes a trophy, a certificate, and an additional $30,000 financial award.

Pēnā ka kōwhiria ko tō tono whakauru te toa Tohu Nui a te Pirimia, ko tāna e whiwhi nei ko tētahi taonga, tētahi tiwhikete, me tētahi tohu pūtea e $30,000.

Share your story

Tohaina tō kōrero

If your entry is chosen as a finalist, we’ll create a short film showcasing your story that will be shown at the Awards ceremony. It’ll also appear online, so your great work can inspire other teams around the country.

Ki te kōwhiria tō tono hei whiringa toa, ka hanga i tētahi kiriata poto kia whakaatu i tā koutou kōrero ki te hui o ngā Tohu. Ka kitea ātuihono hoki, kia whakaihiihi ā koutou mahi i ētahi atu tīma puta noa te motu.