Skip to content.
VIEW SITE IN English

Mō ngā tohu nei

E whakamihi ana, e whakanui ana Ngā Tohu Kairangi Mātauranga a te Pirimia i ngā whakatutukitanga nui i ngā kura kōhungahunga, kura tuatahi, tuarua hoki.

Te Āhua O Ngā Tohu Mō NāIanei
KUA PĀNUITIA NGĀ TOA
Tūtaki mai ki ngā toa

Ka aronui atu ngā Tohu ki ngā mahi a ngā rōpū, tīma, whakahoatanga hoki i ngā kaupapa arareo Pākehā, Māori, Pasifika rānei. Otirā, e whakanuia ana i tēnei mea te ohu hei tikanga whakapakari, whakatauōrite, auahatanga anō hoki.

Nā reira, hei whakatairanga ake i te kaupapa, ka whakanuia ngā toa me ō rātou whakatutukitanga i tētahi hui tuku Tohu ā-motu.

Hei whakaatu mai ngā wāhanga o ngā Tohu i ngā āhuatanga kounga mō te pūnaha mātauranga ki a wai whenua. Kua whakaaturia e tō mātou Kete Raukura he mea tino whai take ērā ki te kounga anō.

Tāpiri atu ki ēnei ka tukuna ko tētahi taonga anō e whakatairanga ana i tētahi kaupapa mātauranga motuhake ka whakaritea mō ia tau.

Ngā Taonga Mātauranga o ngā tau ki mua:

  • 2018: ko te aronga ia ko ngā mahi tuwhera e angitu ai ngā tamariki me ngā taiohi whai matea ako motuhake katoa.
  • 2017:  ka whakanui mātou i te aronga ki te hanga o te marau ā-kura e tukua ana mā te whakamahi i ngā hangarau matihiko i runga i te wairua auaha hei whakarite i ngā manako o ngā ākonga, ō rātou whānau, o te hapori hoki, hei whakatutuki he hua pai ake mō ngā tamariki me ngā taiohi.
  • 2016: ko te aronga ko te mahitahi mā te roanga o te huarahi mātauranga kia pai ake te hauora, te oranga me te ako angitu o ia tamaiti, o ia taiohi hoki.
  • 2015: ko te aronga ko te mahitahi kia hua mai ngā Ara Whaimana Ākonga mai i te kura kōhungahunga ki te kura.
  • 2014: ko te aronga ko ngā Ara Whaimana Ākonga mā te mahitahi a ngā kura tuarua, kura mātauranga matua me ngā kaituku mahi.
ABOUT awards picture

Matariki Wānanga

Huri te tau ko Matariki hokinga mahara, ko Matariki wānanga, ko Matariki whakamihi. Inā hoki ngā mahi kua tutuki, ngā mate kua tangihia, ko rātou ki a rātou, ko tātou e whakaihuwaka ana ki te pae o te rangi, tihei mauriora!

Tērā te haeata takiri ana mai he atakura, he atatū, ka ao, ka awatea. Ehara! Ko te pia, ko te tauira ka puta ki te whai ao, ki te ao mārama.

Tēnei te ara ka whāia, ko te ara ki te taumata, arā ki Ngā Tohu Kairangi a te Pirimia, he tohu kia whā, he taonga anō hei whakamihi i a Matariki, ka puta ko te tuaono hei Tohu Nui e mauri rangatira ai tēnei tūāhuatanga.

He Atahāpara – He atamai

Te Hiranga o Te Tuitui Tāngata

Kura mai te rā, uraura mai te rā, he atapō ka huri, whiti ana he ohomauri tangata – he manaaki iwi, he marae tangata, he tiaki kaupapa ngā tikanga kia huri, kia piri ki te ako. Tau mai te mauri tuitui tāngata, ka eke.

He Atakura – Te uranga o te rā

Te Hiranga o Te Arataki

Ko te ata ka pakaru, ka rere mai te rā, whiti mai he mauri rangaranga, he mauri arataki – inā te tangata, tūtarakauika ana te tohu, e pakari ai te hunga whakaako, e rerekē ake ai te manaaki kaupapa kia hua mai ai te pai hei maungaroa mō ngā tamariki me ngā taiohi, tutuki ana, ka ea.

He Atatū – Te whitinga o te rā

Te Hiranga o Te Ako

Ko te ata ka tū, whiti mai he mauri wānanga, he mauri ora, he mauri ako – inā ngā pou o te whakaako, o te mau-ākonga, tamariki mai, taiohi mai, he whakapiki, he whakaū, he whakatutuki te mahi, ka tau.

He Awatea – Ka ao te rā

Te Hiranga o Te Kaitiakitanga

Takiri ko te ata, he mauri tiaki – he mana amorangi ki mua, mātai ana, matakite ana, māia ana, hei tāhuhu mō te wānanga tangata. Haramai te toki o te ako, poua ki runga, poua ki raro, poua ki te pae o tutuki, haramai te pai ki ngā tamariki, taiohi puta noa!

Takatū – Kia rite, kia mau

Te Taonga Mātauranga

I a tātou e takatū nei ki te rā hou, ka tukua te Taonga Mātauranga 2018 ki tētahi rōpū mōna i whakanui i ngā mahi whakahirahira e whai wāhi ai ngā tamariki me ngā taiohi katoa ki ngā momo matea ako e puta ai te ihu o tēnā, o tēnā.

Takiri ko te ata – ngā hihi o Tamanuiterā

Te Tohu Nui a te Pirimia

Takiri mai ko te ata ki runga o Te Tohu Nui a te Pirimia i rere ai te hua, he mahana, i rere ai te pai, he mātauranga. Tēnei ka mihi ko te hunga i kaha whakaputa i ngā tohu o te ora, te hua o te mātauranga e whiti mai ai te rā!

kairangi

Ka aronui atu ngā Tohu ki ngā mahi a ngā rōpū, tīma, whakahoatanga hoki i ngā kaupapa arareo Pākehā, Māori, Pasifika rānei.

Back to top

Mō te kaitoi

Ko Te Rongo Kirkwood tētahi kaitoi kua whiwhi tohu mō āna mahi toi, ā, ka tana tino momo ko ngā tāraitanga karāhe kua mahia i rō umu. Nā tana arotahi ki tēnei momo mahi toi, kua tuhuratia e Te Rongo ngā ariā e hihiri ai te wairua, me ngā awenga mai i tōna taha Māori, taha Kotimana hoki. I roto i i āna mahi toi ka whakapuakina ko tōna aroha ki ngā tauira me ngā hanganga mā te whakamahi i ngā wāhi tōraro me te whakakotahi i te karāhe pūataata me te karāhe whakatiaho.

‘'Ko te tauira mō ngā hoahoa o ēnei tohu i hua mai i te uranga mai o te rā. He mea pai rawa te karāhe kua hangā mai i te onepū hei whakaatu i ngā kōrero mō te aho mārama, whakamāramatanga rānei. Kei tōna anō kaha ki te whakaata i ngā tā katoa o te kahukura e kitea ai e te whatu tangata, auē te wehi, te ihi! Ka mutu ko tāku e kaingākau nei ko te tuku mā te pango o te karāhe tūhua e kōpari i taua aho mārama. Tērā e noho taurite ana te pango o te tūhua i hua ake mai i te kōpu tonu o Tuanuku me te aho mārama o te rā.’

‘He mea nui whakahirahira kia noho ko te aotūroa hei tūāpapa mō tēnei mahi āku. Nāku i tono ki a Mark Lester, nō Ngāti Te Ata, ā, he tohunga auaha ia, he tōhunga mahi rākau māori. Nā Mark anō i kōwhiri te momo rākau hei papa mō ia tāraitanga i runga i te ātaahua o te rākau, tōna kano, te mahi ā-ringa me tōna otinga.’
ABOUT artist picture

Back to top© 2019 Te Tāhuhu O Te Mātauranga

Close modal