Teaching that inspires us all, school children sitting in park.
Ko te whakaako hei whakahihiko i a tātou katoa, school children sitting in park.