Evidence

Taunakitanga

Your evidence is a key part of your entry. Evidence is the data and information you select to explain what your team achieved, and show the impact it made on your learners. You need to present your evidence in a way the judges find interesting. Try to think of creative ways to show the impact your work programme has had on learners, teachers, parents, whānau and the broader community.

He wāhanga tino whaitake tō taunakitanga o tō tono. Ko te taunakitanga he raraunga kua tīpakohia hei whakamārama i ngā tutukitanga o tō rōpū me ngā pānga ki ngā ākonga. Me whakaatu ā koutou taunakitanga kia kaingākau ai ngā Kaiwhakawā. Whakaarohia ngā momo ara auaha hei whakaatu i te pānga o tā koutou kaupapa ki ngā ākonga, ngā kaiako, ngā mātua, ngā whānau me te hapori whānui.

How to use evidence in your entry

Te whakamahi taunakitanga i tō tono

 • data (in areas such as attendance, ERO review, assessment results)
 • tables and graphs
 • images
 • video (see Entry FAQs for more information)
 • visual evidence of how the school environment has changed
 • evidence of whānau and community engagement
 • evidence of how learners’ sense of wellbeing has improved
 • evidence of how the wider school community has benefited.
 • Te raraunga (pērā i te taetae mai ki te kura, ngā arotake ERO, ngā hua o ngā aromatawai)
 • He ripanga, he kauwhata hoki
 • Ngā atahanga
 • Ataata (tirohia ngā Pātai Auau mō ngā kōrero)
 • He taunakitanga hei whakaahua i te rerekētanga o te taiao kura
 • He taunakitanga hei whakaatu i te whakaanga mai o te hapori
 • He taunakitanga hei whakaatu i te pikinga oranga o ngā ākonga
 • He taunakitanga hei whakaatu i ngā painga i puta mō te hapori whānui o te kura.

Make sure your evidence shows clear links between the initial baseline information and evidence you gathered about what you wanted to change, and the actions you took to achieve the outcomes you sought.

Help the judges see where you started from and where you got to — in other words, take them on your journey.

Me mātua whai kia mārama tonu te hononga o ngā pārongo taketake, ngā raraunga me ngā taunakitanga nā koutou i whakakao mai mō ngā panonitanga, me ngā mahia i whāia hei whakatutuki i ngā huanga.

Me whai anō kia kitea e ngā kaiwhakawā i tīmata mai koutou i whea, ā, i tae atu hoki koutou ki whea, arā, ko te ara tērā i whāia e koutou.

Don’t just provide your evidence, information and data in raw form — present your analysis of it to demonstrate the impact your changes have made to your learners’ achievement, including social and cultural outcomes.

Present your data using the most appropriate method for your planned outcomes, such as annotated tables and graphs.

Kaua e hoatu ngā raraunga taketake hei taunakitanga – kimihia ngā māramatanga, hei whakaatu i te pānga mai o tā koutou i mahi ai ki ngā tutukitanga a ngā ākonga, tae atu ki ngā huanga pāpori, ahurea hoki.

Whakaaturia ngā raraunga mā te ara e tika ana mō ā koutou whāinga, pērā i ngā ripanga me ngā kauwhata.

To show progress your learners have made over time, describe the gains your team has made between at least two points in time. For schools and kura, it’s helpful to show this progress using nationally-normed assessment tools or indicators. For early learning services, it’s helpful to show progress using indicators.

You may wish to show the size of the shifts in outcomes that children and young people have made using effect-size analyses. For more information on understanding, using and calculating effect sizes for schools and kura, refer to Education Counts — Effect Sizes.

Whichever method you use, the judges will want to see that the progress made is better than could be expected if the actions, programmes, or changes were not implemented.

Whakaaturia te panukutanga i taea e ngā ākonga i roto i te huringa o te wā. Hei whakaatu i tēnei āhuatanga, me whakaahua i ngā huanga i oti i a koutou i waenga i ngā wā e rua.Mō ngā kura, he pai kia whakaatu i tēnei āhuatanga mā ngā tikanga aromatawai ā-motu, mā ngā tohu rānei. Mō ngā ratonga kōhungahunga, ko ngā tohu te tikanga pai. Mō ngā kura, he mea pai te whakaatu i te āhua o tēnei kauneke whakamua te whakamahi i ngā tātaringa pānga — rahinga.

Tērā ka hiahia koutou ki te whakaatu i te rarahi o ngā nekehanga i ngā huanga kua oti i ngā tamariki me ngā taiohi mā te whakamahi i ngā tātaringa pānga - rahinga. Mō ētahi atu pārongo e pā ana ki te whakamārama, te whakamahi, te whakatau i te rahinga tika mō ngā kura, tirohia Education Counts — Effect Sizes.

Ahakoa te tikanga e whakamahia ana, ka hiahia tonu ngā kaiwhakawā kia kite he pai ake ngā panukutanga i tērā i whakaarohia ina kāore tēnei ara i whāia.

It’s important to show the gains your learners have made in competencies, capabilities, attitudes and dispositions.

You can demonstrate these gains by comparing the situations before and after. For example, “in the beginning learners were doing a, b, and c in literacy. Now they are doing d, e, and f (which is qualitatively better) in literacy”.

He mea tino whaitake te whakaatu i ngā nekehanga o ngā akonga i ngā āheinga, ngā waiaro me ngā āhuatanga ako.

Ka taea ēnei pikinga te whakaatu mā te whakataurite i ngā āhuatanga o muri me o muri. Hei tauira, "i te tīmatanga he pēnei ngā mahi a ngā ākonga i te reo matatini. Ināianei he pēnei kē te āhuatanga (arā ka pai ake te kounga) i te reo matatini".

Learning portfolios that clearly show progress can be a strong visual way to present your evidence. Make it clear in what area this progress was made, how much progress was made and why this was significant for your learners. Remember, the judges will be looking for a critical analysis of your data.

Ko ngā kōpaki e whakaatu mai ana i te panukutanga he tikanga pai mā koutou hei whakatakoto taunakitanga. Me whai kia mārama anō te wāhanga i tutuki ai te panukutanga, te rahinga me tōna hiranga ki ō ākonga. Ko te hiahia ia o ngā kaiwhakawā kia kite i te arohaehaenga o ngā raraunga.

When you talk about the impact of progress (especially in the competencies, capabilities and dispositions), consider including information from learners, teachers, whānau, the community, Communities of Learning | Kāhui Ako, or other groups or teams you work with.

Any external sources should be referenced using in-text citations and included in a reference list.

 

Ina kōrero ana koe mō te pānga mai o te kauneke whakamua (arā, ki ngā āheinga me ngā āhuatanga) whakaarohia ngā kōrero mai a ngā ākonga tonu, ngā kaiako, ngā whānau, te hapori, ngā Kāhui Ako me ētahi rōpū atu, ngā huinga, ngā kōtuinga rānei i mahi tahi ai koutou.

Kia tika anō hoki te whakaatu mai i ngā puna kōrero ā-waho me te whakauru kupu tautoko ki te tuhinga ake, waihoki, ki te rārangi tohutoro.

Your case study is a story about a community in which teachers, trustees, school leaders, learners and whānau are all working together to enable success for learners.

To bring this to life, show the learning and progress teachers, trustees and managers have made too. Points 1, 4, and 6 above apply to this.

Ko tō take wānanga he kōrero mō te hapori kei reira e mahitahi ana ngā kaiako, ngā kaitiaki, ngā tumuaki, ngā ākonga me ngā whānau kia angitu ai ngā ākonga.

Whakaaturia te ako me te panukutanga kua taea anō e ngā kaiako, ngā kaitiaki me ngā kaiwhakahaere. E hāngai ana ngā wāhanga 1, 4, 6 i runga ake ki tēnei take.

How to use evidence in your entry

Me pēhea e whakamahi taunakitanga i roto i tō tono

Entry FAQs

Ngā Pātai Auau

Check out the eligibility criteria and get the answers to the most common questions about entering the Awards.

Tirohia ngā tikanga māraurau me ngā whakautu ki ngā pātai auau mō te whakauru ki ngā Tohu.

Resources

Ngā Rauemi

These resources will help you tell a clear and compelling story about your team’s achievements.

Hei āwhina ēnei rauemi i a koe ki te taki i tō kōrero kia mārama, kia manawarū hoki mō ngā tutukitanga a tō rōpū.

Tips from Judges & Past Entrants

He Kōrero Āwhina mai i ngā Kaiwhakawā me Ngā Kaitono o ngā tau ki mua

We asked past judges, as well as previous finalists and winners, how to write a successful entry.

I pātaihia ngā kaiwhakawā me ngā toa o ngā tau ki mua, me pēhea e tuhi ai tētahi tono whakauru kia angitu ai.