PMEEA logo

Entry FAQs

Ngā Pātai Auau

Have a question about entering the 2019 Prime Minister’s Education Excellence Awards?

You’ll find the answers to the most commonly asked questions here.

He pātai rānei āu mō te whakauru ki ngā Tohu Kairangi Mātauranga a te Pirimia 2019? Kei konei ngā whakautu ki ngā pātai auau.

Eligibility criteria

Ngā tikanga māraurau

Is our team eligible to enter the awards? Ka tutuki i tō mātou rōpū ngā tikanga māraurau?

To be eligible, your team’s entry must be from:

 • a licensed or certificated early learning service or group of services or
 • a licensed or certificated early learning service’s management body or
 • a registered school/kura/wharekura, or group of registered schools/kura/wharekura such as a Community of Learning | Kāhui Ako.

Kia whakaaetia tā koutou tono ko tō rōpū mō ngā Tohu 2019, me puta mai i:

 • tētahi ratonga kōhungahunga whai raihana, tiwhikete rānei i tētahi huinga rātonga rānei
 • te rōpu whakahaere o tētahi ratonga kōhungahunga whai raihana, tiwhikete rānei
 • tētahi kura/wharekura, tētahi rōpū kura/wharekura pēnei i te Kāhui Ako.

Is our work programme a suitable awards entry? He tika anō tā mātou kaupapa hei tono ki ngā tohu?

For your work programme to be eligible, your entry must:

 • Focus on improving outcomes for children and young people – in early childhood education, primary school, or secondary school, in English, Māori, or Pacific medium
 • Describe the achievements of a group, team or partnership (entries about an individual are not eligible)
 • Be based in New Zealand
 • Be based around early childhood or school curriculum documents and education strategies developed in New Zealand and closely linked to teaching and learning
 • Not pose a risk to the credibility or integrity of the Awards
 • Show evidence over a sustained period of time (we recommend at least two years).

We can’t accept entries about an individual, or from groups, teams, or partnerships that include a staff member or contractor from a lead education-sector agency (e.g. Ministry of Education, Education Council of Aotearoa New Zealand, Education Review Office, Education New Zealand, Tertiary Education Commission, New Zealand Qualifications Authority and Careers New Zealand).

Kia whakaaetia rawatia tō kaupapa me:

 • aronui ki te whai huanga pai ake mō ngā tamariki me ngā taiohi – i te kura kōhungahunga, kura tuatahi, tuarua hoki, i ngā kaupapa arareo Pākehā, Māori, Pasifika rānei
 • whakaahua i ngā tutukitanga o te rōpū, tīma, whakahoatanga rānei (kāore e whakaaetia ngā tono a te tangata takitahi)
 • tangata whenua mai i Aotearoa
 • whai wāhi i ngā tuhinga marautanga me ngā rautaki mātauranga i waihangatia i Aotearoa, e hāngai tonu ana ki te whakaako me te ako
 • kaua e whakawehi i te mana o Ngā Tohu
 • whakaatu taunakitanga mō ngā hua me ngā tutukitanga o te kaupapa i roto i wā āhua roa tonu (ki a mātou ko te iti rawa e rua tau).

Kāore e whakaaetia he tono mō tētahi tangata takitahi, kia tono mai rānei mehemea he kaimahi, kua whai kirimana rānei tētahi o tō rōpū, tīma, whakahoatanga rānei i tētahi o Ngā Tari Mātauranga (pērā i te Tāhuhu o te Mātauranga, Matatū Aotearoa, Te Tari Arotake, Mātauranga Aotearoa, Te Amorangi Mātauranga Matua, Te Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa, Mana Rapuara Aotearoa rānei).

If our entry doesn’t meet one or more of the eligibility criteria, will it still be accepted? Ki te kore e tutuki i tā mātou tono t/ētahi o ngā tikanga māraurau ka whakaaetia tonutia?

No. Before you submit your entry, make sure that it meets all of the criteria and specifications. If you are unsure, email your question to: info@pmawards.education.govt.nz or call: 0800 PM AWARDS (0800 762 927).

Kāo. I mua te tuku i tō tono me mātua tirotiro kia kitea ai mēnā ka tutuki I tō tono whakauru ngā tikanga māraurau katoa. Mēnā kei te rangirua koe, me tuku tō pātai mā te īmēra ki: info@pmawards.education.govt.nz
me waea atu rānei ki: 0800 PM AWARDS (0800 762 927).

Are independent schools eligible to enter the awards? Ka taea e ngā kura tū motuhake te whakauru ki ngā tohu?

Yes, independent schools are welcome to enter the Awards provided all of the eligibility criteria are met. In particular, the entry must relate to curriculum documents and education strategies that are developed in New Zealand – for example, your entry couldn’t include data from the International Baccalaureate.

Āe, e whakaaetia ana ngā kura tū motuhake engari me tutuki rawa i te tono whakauru ngā tikanga māraurau katoa. Inā koa me mātua whai pānga ki ngā tuhinga marautanga me ngā rautaki mātauranga i waihangatia i Aotearoa tonu – hei tauira, e kore e whai wāhi ki tō tono, ngā raraunga mai i te International Baccalaureate.

Formatting your entry

Te takotoranga

Is there a page limit? Me whakawhāiti rawa ngā kōrero?

Yes. Your complete entry must NOT exceed 30 single-sided A4 pages (15 double-sided pages). This includes the ‘Your details’ and ‘Award categories’ sections of the entry form, all supporting evidence, images, diagrams, figures, tables, appendices and any bibliography or reference list. Note that your final entry can be fewer than 30 pages in total.

Āe. Me kaua tō tono e neke atu i ngā whārangi 30 tahatahi (e 15 whārangi taharua). Ka whāiti mai ko te wāhanga ‘Ō taipitopito’, ‘Wāhanga Tohu’ hoki, ngā taunakitanga, whakaahua, hoahoa, atahanga, ripanga, tāpiritanga me ngā rārangi pukapuka, rārangi tohutoro rānei. Kia mōhio tonu, he pai noa kia iti iho tō tono oti i te 30 whārangi.

What format should we use? He aha te momo takotoranga hei whai mā mātou?

Your entry should be typed with the following format: Arial font, 11 point font, with 1.5 line spacing. The entry form is already set up with this format as default.

Me mātua whai tō tono i ēnei āhua takoto, arā, ko te Arial 11 te rahi o te momotuhi, ā, me 1.5cm te takiwā rārangi. Kua oti kē te mahi kia takoto pēneitia te puka tono.

What if our entry is over the page limit? Ka pēhea mēna kei tua atu i te maha o ngā whārangi tā mātou tono?

Your entry will NOT be considered if it exceeds the 30-page limit. Refer to the question above, and to the guidelines at the start of the entry form.

E KORE tō tono e tirohia ina kāore e whāiti mai kit e 30 whārangi. Arā, tīrohia ngā kōrero i runga ake nei me ngā tohutohu kei te tīmatanga o te puka tono.

Is the bibliography/reference list included in the page count? Ka whai wāhi te rārangi pukapuka/ tohutoro ki te maha o ngā wharangi?

Yes. Your bibliography/reference list is included in the 30-page limit. Your entry will not be accepted if your document is over 30 pages.

Āe. Ka whāiti mai hoki te whārangi rārangi pukapuka/tohutoro ki ngā whārangi 30. E kore tō tono e whakaaetia mēnā he nui atu tō tuhinga i te 30 whārangi.

Can we include hyperlinks to online material within our case study? Ka taea te whakauru ki tā matou take wānanga ngā hononga-itua ki ngā kōrero ipurangi?

No. The Judging Panel will not view content linked to by hyperlinks. We recommend that you cite online content using in-text citations and include the sources in a reference list.

Kāo. E kore te pae whakawā e tirotiro i ngā kōrero i roto i ngā hononga-itua. Ko te whakatau me whakamahi ngā kupu tautoko i ngā kōrero ā-ipurangi, ā, me rau atu ngā hononga ki te rārangi tohutoro.

Can we upload multiple documents online? Ka taea te tuku ake ngā tuhinga maha mā te ipurangi?

No. Only one document (up to 30 pages) will be accepted for each piece of work you enter. Your evidence should be inserted into this single entry document, and you need to save it as a PDF file before you upload it to this site. You are, however, welcome to submit a video file to support your entry (see below).

Kāo. Kotahi anake te tuhinga (30 whārangi iti iho rānei) ka whakaaetia mō ia tono. Me rarau atu ngā taunakitanga ki tō tono kotahi. Pupuritia hei kōnae PDF I mua I te tuku ake ki tēnei pā ipurangi. Ka taea anōtia tētahi kōnae ataata te te tono atu. (tirohia ngā kōrero i raro).

Including video files

Te rarau atu kōnae ataata

Including a video as part of your entry Te rarau atu i tētahi ataata hei wāhanga nō tō tono whakauru

If you submit a video as part of your entry we will only accept it through the video sharing site Vimeo (https://vimeo.com).

Please note your video must be no longer than 5 minutes in length or it will not be accepted as part of your entry.

Submitting a video to us as part of your entry via Vimeo is easy:

 1. Create a Vimeo account

You will need an account to upload it to first. If you don’t already have an account, please follow the instructions on the Vimeo website to create one

 

2. Upload your video to Vimeo

 

Your video must be no longer than 5 minutes in length or it will not be accepted as part of your entry.

 

3. Put the URL (link) and the password you created to view your video onto the entry form. 


Once the video is uploaded, you will have a URL (link) created for your video. The URL (link) is the Vimeo web address followed by a nine digit number, for example: https://vimeo.com/123456789


You will need to provide us with this (URL link) along with the password you created for the video (which allows us to view only that video) so we can access and share your video with the Judging Panel. Please copy the link and password into the space provided on the entry form.

 

If you have any other questions about including a video as part of your entry, please feel free to contact us either by phone on 0800 PMAWARDS (0800 762 927) or email info@pmawards.eduation.govt.nz

Mēnā ka tāpae ataata mai koe me tō tono whakauru, kotahi anake te wahi tuari ataata e whakaaetia ana, arā ko Vimeo tērā. (https://vimeo.com).

Kia mōhio mai, me kaua tō ataata e roa atu i te 5 meneti, ki te pēnā e kore e whakaaetia hei wāhanga mō tō tono whakauru.
He ngāwari noa te tāpae ataata mai me tō tono whakaae:

 1. Whakaritea he wāhitau Vimeo

Me mātua whai he wāhitau Vimeo kia āhei ai te tuku ake i tō kōnae. Mēnā kāore tō wāhitau, me whai i ngā tohutohu i te pā ipurangi o Vimeo hei whakarite wāhitau mōu.

 

2. Tuku ake i tō ataata ki Vimeo

 

Me kaua tō ataata e roa atu i te 5 meneti, ki te pēnā e kore e whakaaetia hei wāhanga mō tō tono whakauru.

 

3. Me rau atu ki te tono whakauru te URL me te kupuhipa nāu i waihanga hei mātaki i tō ataata.

 

Ka tukua ake tō ataata, ka oti i a koe te waihanga URL (hononga) mō tō ataata.
Ko te URL (hononga) he wahitau Vimeo me tētahi nama e iwa ngā mati e whai mai ana, hei tauira: https://vimeo.com/123456789

 

Me hōmai e koe tēnei URL hononga me te kupuhipa nāu i waihanga mō te ataata (mā reira e taea ai e mātou te mātaki i taua ataata) kia taea e mātou tō ataata te mātaki, te tuari hoki ki te Pae Whakawā. Me tārua e koe te hononga me te kupuhipa ki te wāhi tika kei te tono whakauru.

 

Mēnā he pātai atu anō āu e pā ana ki te rarau ataata hei wāhanga mō tō tono, tēnā koa whakapai mai ki a mātou mā te waea atu ki 0800 PMAWARDS (0800 762 927), mā te īmēra rānei ki info@pmawards.eduation.govt.nz

 

Entry form FAQs

FAQ tono whakauru

What are the judges looking for? E kimi ana ngā kaiwhakawā i te aha?

When you’re putting your entry together, it’s important to keep several factors in mind:

 • Provide good evidence of collaboration, without focussing too much on one individual
 • Make sure the story you’re telling is about excellence – not just business as usual
 • Tell your story methodically, making sure it’s clear what the focus of the achievement was, what action was taken and what the results were
 • Use plenty of comparative data and other evidence to help tell your story
 • Make sure the story you’re telling covers a long enough period to clearly show results – we recommend at least two years.

The Judging Panel will evaluate your entry based on:

 • how your team has tailored curriculum and teaching practices to children and young people in your setting
 • how your team has made use of evidence and research about what works for children and young people in your setting
 • the improvement your team has achieved in outcomes for children and young people shown using evidence and data.

Arā ētahi āhuatanga mātuatua kia mōhio tonu rā koe:

 • Me hoatu he taunakitanga tika hei whakaatu i te mahi ngātahi, engari kāore e aronui ana ki tētahi tangata takitahi
 • Me mātua kōrero koutou mō te hiranga o ā koutou mahi – kaua mō ngā mahi noa o ia rāMe mātua kōrero koutou mō te hiranga o ā koutou mahi – kaua mō ngā mahi noa o ia rā
 • Āta whakatakoto i ngā kōrero kia mārama anō te aronga o ngā tutukitanga, he aha anō ngā mahi i whāia, he aha oti ngā hua i puta
 • Whakamahia ngā raraunga whakatuarite me ērā atu momo taunakitanga hei hāpai i ā kōutou kōrero
 • Me whai kia kapi i ā koutou kōrero tētahi wā roa kia mārama tonu ai ngā hua me ngā painga – ko te iti rawa e rua tau.

Ka arotake ngā kaiwhakawā i tō tono i runga i:

 • tō koutou kaha ki te whakahāngai i te marau me ngā mahi whakaako ki ngā hiahia o ngā tamariki me ngā taiohi kei tō kura
 • tō koutou kaha ki te whakamahi i ngā taunakitanga me ngā rangahautanga e pā ana ki ngā āhuatanga papai mō ngā tamariki me ngā taiohi kei tō kura
 • tā koutou whakamahi taunakitanga, raraunga hoki hei whakaatu i te pikinga o ngā huanga ako i whāia e tō koutou rōpū mō ngā tamariki me ngā taiohi.

Can we use any other information to support our entry? Ka taea e mātou te whakamahi ētahi atu kōrero tautoko i tā mātou tono?

Before you start your case study, refer to the Resources section.

You may wish to reference other relevant material in your entry. Use in-text citations and include all references in your reference list/bibliography.

 

Tirohia te wāhanga Rauemi i mua te tīmatanga o tō take wānanga.

Tērā ka hiahia koe ki te tohu i ētahi atu kōrero whai take i tō tono whakauru. Tēnā koa me whakaatu i ēnei ki roto tonu i tō tuhinga, ā, ka whakauru ai ki tō rārangi tohutoro.

What evidence do we need to include? He aha ngā taunakitanga hei whai mā mātou?

Your evidence is a crucial part of your entry, as the Judging Panel will be looking for your team’s evidence, data and the analysis of this data. For more information, see the Evidence section.

He wāhanga tino whaitake tēnei ki tō tono, inā hoki, ko ngā mea ka āta tirohia e te Pae Whakawā ko ā koutou taunakitanga, raraunga, me te tātaritanga i aua raraunga. Mō ētahi atu kōrero, tirohia te wāhanga taunakitanga.

What does our entry need to include? He aha ngā āhuatanga me whai wāhi ki te tono?

After checking that your team is eligible to enter, you’ll need to tell your story clearly in a way that is compelling, as well as provide all the required data and evidence to support your entry.

After you’ve completed all 11 sections of the downloadable entry form, save it as a PDF, then upload the document to the Awards website by 5:00pm, Friday 5 April 2019.

I muri i te tirotiro mēnā ka taea e koe te tono, me mātua whai koutou ki te taki o tā kōrero kia mārama tonu, kia manawarū ai te ia o te kōrero me te whakauru i ngā raraunga me ngā taunakitanga e tika ana hei tautoko i tō tono.

Me whakaoti e koutou te katoa o ngā wāhanga 11 o te puka tono, pupuritia hei PDF, kātahi ka tuku ake ki te pā ipurangi o Ngā Tohu i mua i te 5.00pm, Paraire 5 Paengawhāwhā 2019.

Can we enter more than one category? E taea e mātou te whakauru ki ngā wāhanga atu i te kotahi?

Yes.
In Question 2 on the entry form, you can select multiple categories to enter.

You can use a single 30 page entry to enter multiple categories. But we recommend completing a separate entry form for each category you’re entering – this allows you to tailor your case study to each category, and gives you more space to tell each story.

For more information, refer to Question 5 below, 'How do we show what practice needed to change?'

Āe.

Kei Pātai 2 o te puka tono, te wāhi māu hei kōwhiri i ngā wāhanga e hāngai ana ki tō tono.

Ka taea te whakawhāiti i ngā kōrero mō ngā tono maha ki te tono whakauru kotahi. Engari ki a mātou nei, he pai atu kē te whakaoti tono mō ia wāhanga kei te whakaurua – mā reira e hāngai tonu tō take wānanga ki tēnā, ki tēnā wāhanga, ā, ka nui atu te wāhi māu hei taki i tō kōrero.

Mō ētahi atu kōrero, tirohia Pātai 5 i raro nei, Ma pēhea mātou e whakaatu ai ‘I aha mātou kia rerekē ai ngā mahi?

Can we submit multiple entries? Ka taea ngā tono maha te tuku atu?

Yes. There is no limit to how many entries for different programmes your team can submit. A separate entry form must be completed for each piece of work you enter.

Āe. Kāore he aha hei aukati kia hia ngā tono mō tēnā kaupapa, mō tēnā kaupapa a tō rōpū. Engari kia kotahi te puka tono mō ia kaupapa.

Are all entries eligible to win the prime minister’s supreme award? Ka whai wāhi ngā tono katoa ki te tohu nui a te pirimia?

No. The Prime Minister’s Supreme Award winner will be selected from the winners of the four main categories only.

Kao. Ko te toa mō te Taonga Mātauranga ka kōwhiria mai i ngā wāhanga mātua e whā anake.

Question 1: contact details for team: what does it mean by ‘learning medium’? Pātai 1: ngā taipitopito mō te rōpū: he te tikanga o te kōrero te arareo?

Your learning medium refers to the language or languages that are spoken at your school, kura or early learning centre the majority of the time. For example, your learning medium might be Māori-medium, English-medium, bilingual etc.

E kōrero ana te arareo mō te reo, ngā reo rānei e kōrerotia ana i te wāhi ako mō te nuinga o te wā. Hei tauira, tērā pea ko tō arareo ko te reo Māori, reo Pākehā, reorua aha atu, aha atu.

Question 4: what do we need to cover in the question on 'what did you set out to achieve, and why?' Pātai 4: he aha ngā kōrero me whai e mātou i te pātai 'he aha tā koutou i whai atu ai, nā te aha i mahi ai?'

This background section allows you to describe where you started from. This includes any issues you identified, as well as the original information on outcomes for children and young people that made you decide that change was needed. You must include data that shows why improvement in the area selected was required.

You can also describe how you identified the partners that were needed, the experience they brought and where you got the idea for the approach you took, including any applicable research.

See Inquiry and Knowledge-Building Cycle in the Resources section for further information on how to answer questions 4-7.

Hei tēnei wāhanga ko tā koutou he whakaatu i tīmata mai koutou i hea. Hei konei hoki e whakaaturia ai ngā momo take me ngā kōrero taketake mō ngā huanga mō ngā tamariki me ngā taiohi nā reira i whakatau ai koutou me rerekē ngā mahi. Me uru ki roto ngā raraunga e kitea ai nā te aha i kōwhiria ai te wāhi me ngā mahi hei whakapai ake.

Me whakaatu hoki i pēhea koutou i tautohu ai i ngā rōpū hei whakahoatanga mō koutou, ko tā rātou i mau mai mō te kaupapa, nō hea mai te whakaaro mō te huarahi i whāia e koutou, me ngā rangahau e tika ana

Tirohia te wāhanga Rauru Wānanga i te wāhanga Rauemi mō ētahi atu kōrero mō ngā pātai 4-7.

Question 5: how do we show 'what practice needed to change?' Pātai 5: me pēhea mātou e whakaatu ai 'i aha mātou kia rerekē ai ngā mahi?'

In this section, you need to describe the specific teaching practices and processes your team changed to bring about an improvement in learner achievement.

This section provides an opportunity to identify the roles that people in your team, community or partnership played in changing outcomes for children and young people. This includes the recognition of how previous behaviours were influencing outcomes, and an understanding of how partnerships contributed to the success of your endeavour.

Use the descriptions under this question to tailor your answers so that they connect to the Award/Prize category or categories you are entering.

Please also refer to ‘Can we enter into more than one category?’ for advice on how to manage entries into multiple categories.

See the Inquiry and Knowledge-Building Cycle in the Resources section for further information on how to answer questions 4-7.

Ko tāu he whakaahua mai i ngā mahi akoako ake me ngā tukanga i huria e koutou kia pai ake ai ngā tutukitanga a ngā ākonga.

Ka whai wāhi koutou i konei ki te tautohu i ngā tūranga i kawea e tēnā, e tēnā kia rerekē ai ngā huanga mō ngā tamariki me ngā taiohi. Me uru hoki he kōrero mō ngā whanonga o mua me te wāhi o aua whanonga ki ngā huanga. Me whakaatu hoki tā koutou e mārama ana mō te pai o te mahi ngātahi, o te whakahoatanga kia taea ngā taumata whānui o te angitu.

Whakamahia ngā whakaahuatanga i raro i tēnei pātai hei whakahāngai i ō whakautu kia hono ki te wāhanga Tohu/Taonga kei te whakaurua.

Tirohia te wāhanga ‘E taea ana rānei te whakauru ki ngā wāhanga atu i te kotahi?’

Tirohia te wāhanga Rauru Wānanga i te wāhanga Rauemi mō ētahi atu kōrero mō ngā pātai 4-7

Question 6: how do we answer the question ‘how did you make the changes happen?’ Pātai 6: me pēhea mātou e whakutu ai i te pātai 'i aha koutou kia rerekē ai ngā mahi?'

In this section, you should provide information on the steps your team took to make changes. These might include:

 • Professional development of educators
 • The involvement of other organisations, management bodies, schools, kura, early learning services or Communities of Learning | Kāhui Ako
 • Changes in teaching practices
 • Involvement of parents/whānau and the community
 • Targeted interventions.

See the Inquiry and Knowledge-Building Cycle in the Resources section for further information on how to answer questions 4-7.

I tēnei wāhanga me whakaatu mai i ngā hīkoitanga i whāia kia rerekē ai ngā mahi, pērā i:

 • Ngā kaupapa whakatipu ngaiotanga a ngā kaiako
 • Te whai wāhi mai o ngā momo whakahaere, ngā rōpū whakahaere ngā kura/ratonga kōhungahunga/Kāhui Ako rānei
 • Ngā rerekētanga i ngā mahi whakaako, te whai wāhi mai o ngā mātua/whānau, te hapori
 • Ngā whakataunga hāngai ki tētahi take motuhake

Tirohia te wāhanga Rauru Wānanga i te wāhanga Rauemi mō ētahi atu kōrero mō ngā pātai 4-7.

Question 7: how do we show the difference the changes made? Pātai 7: me pēhea mātou e whakaatu ai he aha te huanga o aua rerekētanga?

Every entry will be different, just as the outcomes you were seeking will vary. Rather than prescribe a single way of measuring outcomes, the case study approach lets you present the ‘before’ and ‘after’ results in the format that best showcases your achievement.

In most cases, your evidence will be provided in the form of data collected at a number of points in time, illustrating a progressive change towards positive outcomes. Where possible, this should be compared against a control group or done using an ‘effect size calculation’. Further information about effect sizes can be found at www.educationcounts.govt.nz.

Also refer to the Tool for Assessing Valued Outcomes for All Learners, a two-dimensional framework comprising two value axes that represent important outcomes for New Zealand children and young people, which will help you to answer this question.
See the Inquiry and Knowledge-Building Cycle in the Resources section for further information on how to answer questions 4-7.

 

He rerekē ia tono tētahi i tētahi, ā, he pērā hoki ngā huanga. Ehara i te mea kia whakahau i tētahi tūāhua hei ine i ngā huanga, engari mā te take wānanga e taea ai te whakaatu i ‘tō mua’ me ‘tō muri’ huanga ki te takotoranga e tika ana.

Mō te nuinga o ngā tono, ko te takotoranga ka whāia ko tērā o te kohinga raraunga i ētahi wā motuhake i roto i te huringa o te wā e whakakitea mai te āhua o te rerekētanga, ko ngā huanga pai te mutunga mai. I ngā wāhi e taea ana me whakataurite ki tētahi rōpū tiaki, me whakamahi rānei te ‘tātaitanga ine pānga’. Mō ētahi atu kōrero mō ngā tātaitanga rahinga me toro ki: www.educationcounts.govt.nz.

Tirohia te wāhanga Rauru Wānanga i te wāhanga Rauemi mō ētahi atu kōrero mō ngā pātai 4-7.

Questions 8 & 9 how well developed does our continued improvement need to be? Pātai 8 & 9 me pēhea mātou kia pai haere tonu ai ā matou mahi?

In the two final sections of the case study, you have the opportunity to outline some of the key lessons learned throughout the change process, and identify any strategies that will help your team sustain and build upon your successes.

Your next steps will often be a natural progression from the actions described in your case study. But they may also make references to new research, other potential opportunities and any support enlisted from additional partners.

Kei ngā wāhanga whakamutunga e rua o te take wānanga, ka whai wāhi koutou ki te rārangi mai i ngā tino akoranga i puta ake i te tukanga whakarerekē, me te tautohu mai i ngā rautaki hei āwhina i a koutou kia whai haere tonu i te pae tawhiti, kia mau tonu ai ngā pae tata.

Ko te tikanga ka puta noa mai ngā hīkoi o muri i ngā mahi i whakaahuatia i roto i tō take wānanga, engari, ka tohu anō pea i ngā rangahau hou, ngā huarahi, tērā ka puta mai, me te tautoko mai i ngā whakahoatanga hou.

Submitting your entry

Te tuku i tā mātou tono

How do we submit our entry online? Me pēhea e tuku atu ai i tā mātou tono mā te ipurangi?

Save your entry as one PDF file using the following filename structure: Entry Form name of your group.pdf

For example: Entry Form_Maths Department, ABC college.pdf

Then upload your completed entry at: https://www.pmawards.education.govt.nz/enter/

Pupuritia tō tono hei konae .pdf. Pupuritia te tuhinga hei: Tono Whakauru_ingoa rōpū.pdf

Hei tauira: Tono Whakauru_Tari Pāngarau, AEI Kāreti.pdf

Tuku ake tō tono oti ki: https://www.pmawards.education.govt.nz/enter/

What do we do if there is an error message when we try and upload our entry? Ka aha mēna ka puta ake he kōrero hapa ina tuku ake ana mātou i tā mātou tono?

If you have any concerns, call 0800 PM AWARDS (0800 762 927) or email info@pmawards.education.govt.nz.

Mēnā he āwangawanga ōu me waea atu ki 0800 PM AWARDS (0800 762 927) me īmēra atu rānei ki info@pmawards.education.govt.nz.

Will you accept our entry after the closing date? Āe, kāo rānei, ka whakaaetia tā mātou tono i muri te rā kati?

No, entries will not be accepted after 5pm on the closing date. Please ensure you allow enough time to check and save your files correctly before uploading online.

Kao. E kore e whakaaetia ngā tono i muri mai i 5 karaka i te ahiahi o te rā kati. Me mātu whai wā koe ki te āta tirotiro i ngā kōnae, kia tika hoki te pupuri i mua i te tukunga ake ki te ipurangi.

Can I submit my entry any other way? Ka taea rānei te tuku i taku tono mā tētahi atu ara?

No. To submit your entry, you must upload it to the Awards website. We can’t accept entries via email, post, courier or hand delivery.

Kāo. Kia tukua tō tono, me mātua tuku ake ki te pā ipurangi o Ngā Tohu. Kāore e whakaaetia ngā tono mā te īmēra, te pōhi, te karere kawe, te ringa tangata rānei.

Further questions? He pātai anō?

Do you have a question that isn’t covered here? Email info@pmawards.education.govt.nz or call 0800 PM AWARDS 0800 762 927.

He pātai anō rānei āu kāore i whakautua i konei? Īmēra atu ki
info@pmawards.education.govt.nz me waea atu rānei ki 0800 PM AWARDS (0800 762 927).

Resources

Ngā Rauemi

These resources will help you tell a clear and compelling story about your team’s achievements.

Hei āwhina ēnei rauemi i a koe ki te taki i tō kōrero kia mārama, kia manawarū hoki mō ngā tutukitanga a tō rōpū.

Evidence

Ngā Taunakitanga

Your evidence is a key part of your entry. Find out how to put it to best use in your entry.

Ko ngā taunakitanga tētahi wāhanga tino whaitake o tō tono. Tirohia ngā kōrero kia mōhio me pēhea te whakamahi kia whai hua ai ki tō tono.

Tips from Judges and Entrants

He Kōrero Āwhina mai i ngā Kaiwhakawā me Ngā Kaitono o ngā tau ki mua

We asked past judges, as well as previous finalists and winners, how to write a successful entry.

I pātaihia ngā kaiwhakawā me ngā toa o ngā tau ki mua, me pēhea e tuhi ai tētahi tono whakauru kia angitu ai.