About the Awards

Mō ngā Tohu

Since 2014, the Prime Minister’s Education Excellence Awards have been shining a light on teaching best practice by schools, kura, early learning services and kōhanga reo across Aotearoa New Zealand.

Ko ngā Tohu Kairangi Mātauranga a te Pirimia he whakamāramatanga o ngā mahi rangatira ā ngā kura auraki, ngā kura kaupapa Māori, ngā kōhanga, me ngā wāhi ako puta noa i Aotearoa.

The Awards focus on the work of groups, teams and partnerships in English, Māori, or Pacific-medium settings. They highlight the combined effort needed to achieve improvement, equity and planned innovation. The Awards are judged by a 13-member judging panel independent of the Ministry of Education.

The Awards comprise four categories: Excellence in Engaging; Excellence in Leading; Excellence in Teaching and Learning; and Excellence in Wellbeing Education. The best overall entry amongst these four category winners is chosen as the Prime Minister’s Supreme Award winner. Categories for the Awards represent the dimensions of quality for an education system in any country. Our world-renowned Best Evidence Synthesis has shown that they are critical to the quality.

In addition, the Education Focus Prize recognises an area of particular education focus, and changes each year. 

Ka arotahi Ngā Tohu ki ngā mahi a ngā rōpū, ngā tīma me ngā whakahoatanga i roto i ngā whakaakoranga arareo Pākehā, Māori, Pasifika hoki. Ka whakaatu hoki i te kaha o te mahitahi e pai ake ai te mahi me te whiwhinga ōrite me te auahatanga i āta whakaritea. Ka whakawākia ngā Tohu e tētahi paepae kaiwhakawā me ōna tāngata tekau mā toru, tū motuhake atu i te Tāhuhu o te Mātauranga.

E whā ngā wāhanga o Ngā Tohu: Te Hiranga o te Tuitui Tāngata; Te Hiranga o te Ako; me te Te Hiranga o te Mātauranga Hauora. Ko te tono pai rawa o ngā toa o ia wāhanga ka puta ko ia hei toa mō te Tohu Nui a Te Pirimia. Hei whakaatu mai ngā wāhanga o Ngā Tohu i ngā tino āhuatanga o te kounga o te pūnaha mātauranga o tētahi whenua. Kua kitea i ō mātou kaupapa Kete Raukura he āhuatanga tino whaitake ēnei mō tēnei mea te kounga.

Waihoki, ka whakanui te Taonga Mātauranga i tētahi aronga mātauranga ake, ā, ka rerekē i ia tau.