Stories that define us

Ngā pakiwaitara e tautuhi ana i a tātou

Teaching that changes us all starts with a story. Yours. 2021 entries are now open.

Ko te whakaakoranga e pāngia tātou katoa, he mea e tīmata nei ki tētahi pūrākau – ko tōu. Ka tuwhera mai ngā tono ināianei mō te tau 2021.

Key dates for 2021

NGĀ RĀ MATUA 2021

Entries open

Ka tuwhera ngā tono

22 February 2021

22 Huitanguru 2021

Entries close

Ka kati ngā tono

16 April 2021

16 Paengawhāwhā 2021New for 2021

HŌU ANA KI TE TAU 2021

Excellence in Environmental and Sustainability Education

Te Hiranga o te Akoranga Whakapūmau Taiao

Introducing an important category for 2021

E whakamōhio atu ana i tētahi wāhanga whakahirahira mō te tau 2021

The best of the best

Be inspired by the winner of both the 2019 Prime Minister’s Supreme Award, and Excellence in Leading Award. Rotorua Boys’ High School offers students an innovative 24-hour learning environment with a strong element of whānau infrastructure.

Ngā puru rourou

Kia whakaaweawetia e te toa o tō 2019 Tohu Kairangi Matua a te Pirimia, me te Tohu Kairangi mō te Ārahitanga. E whāngaitia ana ngā tauira e te Kura Tuarua o Rotorua ki tētahi wāhi ako auaha, e tuwhera ana i ngā wā katoa, ka mutu, he kaha hoki te wairua whānau o roto hoki.

IMPORTANT DATES FOR 2021

NGĀ RĀ MATUA 2021

Entries open Ka tuwhera ngā tono

22 February 2021

22 Huitanguru 2021

Entries close Ka kati ngā tono

16 April 2021

16 Paengawhāwhā 2021

Entry assessment Te aromatawai tono

April-May 2021

Paengawhāwhā-Haratua 2021

Finalists announced Ka whakaingoatia te kōwhiringa whāiti

June 2021

Pipiri 2021

Judging visits Pekanga kaiwhakawā

June 2021

Pipiri 2021

Ceremony & gala dinner Te pō tuku tohu me te hākari nui

7 September 2021

7 Mahuru 2021

Prizes and Benefits

NGĀ HOROTAI ME NGĀ PAINGA

Awards

Ngā tohu

The winning school, kura, early learning service or kōhanga reo in each of the four categories and Education Focus Prize will receive a package that includes a trophy, a certificate, a $20,000 financial award and professional development opportunities.

Ko riro i te toa o ia o ngā wāhanga e whā me te Taonga Mātauranga, pēnā he kura auraki, he kura kaupapa Māori, he ratonga kura kōhungahunga, he kōhanga reo raini, tētahi taonga, tētahi tiwhikete, tētahi tohu pūtea e $20,000 te rahi me ngā whaiwāhitanga kaupapa whakapiki ngaiotanga.

 

The Prime Minister's Supreme Award

Te Tohu Nui A Te Pirimia

If your entry is chosen as the winner of the Prime Minister’s Supreme Award, you’ll receive a package that includes a trophy, a certificate, and an additional $30,000 financial award.

Pēnā ka kōwhiria ko tō tono whakauru te toa Tohu Nui a te Pirimia, ko tāna e whiwhi nei ko tētahi taonga, tētahi tiwhikete, me tētahi tohu pūtea e $30,000.

Share your story

Tuaritia tō kōrero

If your entry is chosen as a finalist, we'll create a short film showcasing your story that will be shown at the Awards ceremony. It'll also appear online, so your great work can inspire other teams around the country.

Ki te kōwhiria tō tono hei whiringa toa, ka hanga i tētahi kiriata poto kia whakaatu i tā koutou kōrero ki te hui o ngā Tohu. Ka kitea ātuihono hoki, kia whakaihiihi ā koutou mahi i ētahi atu tīma puta noa te motu.