2 teachers and a student

Now pass it on

Tukua ō mahi kia kitea e te ao

If your team is doing great things for learners, their whānau and your community, it's time to share your achievements so others can follow in your footsteps.

Kaiako mā! Tukua ngā mahi rangatira a tō rōpū kia kitea, kia rangona e te iwi, e te ao. Hei whakaoreore, hei whakahihiri hoki i te hunga e hiahia ana ki te whai i ō tapuwae.

Key dates for 2020

NGĀ RĀ MATUA 2020

ENTRIES OPEN

KA TUWHERA NGĀ TONO

24 February 2020

24 Huitanguru 2020

ENTRIES CLOSE

KA KATI NGĀ TONO

10 April 2020

10 Paengawhāwhā 2020The best of the best

Te toa kairangi rawa

The winner of this year's Prime Minister's Supreme Award, and the Excellence in Leading Award, Rotorua Boys' High School offers students an innovative 24-hour learning environment with a strong element of whānau infrastructure.

Ko te toa mō te Tohu Nui a te Pirimia mō tēnei tau, me te Hiranga o te Arataki, ko Te Kura Tamatāne o Rotorua mōna e tuku nei ki āna ākonga he taiao ako, taiao auaha hoki, i te ao, i te pō me te whai wāhi atu o te whānau hei poutokonui hei taituarā hoki.

Flaxmere Winners

PRIZES AND BENEFITS

NGĀ PARAIHE ME NGĀ PAINGA

The winning school, kura or early childhood service in each of the four categories and Education Focus Prize will receive a package that includes a trophy, a certificate, a $20,000 financial award and professional development opportunities.

Ko te toa mō ia wāhanga me te Taonga Mātauranga, mehemea he kura, he ratonga kōhungahunga rānei, ka whiwhi i tētahi taonga, he tiwhikete, he pūtea e $20,000 te rahi me te whai wāhi atu ki ētahi kaupapa whakapiki ngaiotanga.

Logo

THE PRIME MINISTER’S SUPREME AWARD

TE TOHU NUI A TE PIRIMIA

If your entry is chosen as the winner of the Prime Minister’s Supreme Award, you’ll receive a package that includes a trophy, a certificate, an additional $30,000 financial award and an opportunity to represent New Zealand education.
Mēnā ka kōwhiria tō tono whakauru ko ia te toa mō te Tohu Nui a te Pirimia, ka tāu e whiwhi nei ko tētahi taonga, he tiwhikete, he pūtea e $30,000 anō me te whai wāhi ki te tū hei kanohi mō Aotearoa.
Two teachers

GET STARTED FOR 2020:

TĪMATIAHIA MŌ 2020

If you missed entering this year, the good news is that it’s never too early to
start planning your entry for 2020. Start thinking about the stories your team could tell – and don’t forget to check out the eligibility criteria.

Mēnā kāore koe i whakarite tono i tēnei tau, he tau anō ki tua, hei aronga mā koutou. Me huri ō whakaaro ki te tau 2020. Whakaarohia ngā kōrero hei whakapuaki mā tō rōpū - kei wareware hoki ki te tirotiro i ngā tikanga māraurau.

LATEST UPDATES

NGĀ KŌRERO HOU

2019 Ceremony Highlights

Watch highlights of the Awards ceremony where the 2019 winners and finalists were celebrated.

IMPORTANT DATES FOR 2020

NGĀ RĀ MATUA MŌ 2020

ENTRIES OPEN KA TUWHERA NGĀ TONO

24 February 2020

24 Huitanguru 2020

ENTRIES CLOSE KA KATI NGĀ TONO

10 April 2020

10 Paengawhāwhā 2020

ENTRY ASSESSMENT TE AROMATAWAI TONO

April – May 2020

Paengawhāwhā – Haratua 2020

FINALISTS ANNOUNCED NGĀ TORONGA O NGĀ KAIWHAKAWĀ

May - June 2020

Haratua - Pipiri 2020

JUDGING VISITS TE PŌ TUKU TOHU ME TE HĀKARI NUI

June 2020

Pipiri 2020

CEREMONY & GALA DINNER TE PŌ TUKU TOHU ME TE HĀKARI NUI

August 2020

Maramawaru 2020