PMEEA logo

Judging your entries

Te whakawā

If your team has achieved outstanding results at your school, kura or early learning service, our judges will be excited to hear about your work.

Your entry will be judged on the extent to which it shows that a change in practice has resulted in improved and sustained outcomes for all children, young people and the broader community. The criteria for judging are drawn from the world-renowned Best Evidence Synthesis and supported by education strategies and curriculum documents developed in New Zealand. See the Resources section for more information.

Note that the judging process is completely independent. Neither the Ministry of Education nor the Convenor has any influence on the Judging Panel’s decisions regarding the selection of finalists and winners.

Mēnā kua tino whai hua ā koutou mahi ko tō kura, rātonga kura kōhungahunga rānei, ka tino ongaonga ngā kaiwhakawā ki te kite i ā koutou mahi rangatira.

Ka whakawākia tā koutou tono whakauru i runga i te āhua o ngā mahi i panoni kia puta mai he painga mauroa mō ngā tamariki me ngā taiohi katoa me te hapori whānui. He mea tō mai ngā tikanga whakawā i ngā ariā rongonui o tēnei hanga e kīia nei ko Te Ariā Kete Raukura, ā, e tautokotia ana e ngā rautaki mātauranga me ngā tuhinga marautanga i waihangatia i Aotearoa tonu. Tirohia te wāhanga Rauemi mō ētahi atu kōrero.

Ka wehea atu kia noho motuhake te tukanga whakawā. Kāore he awenga ō te Tāhuhu, o te Kaiwhakarite rānei ki ngā whakatau a te Paepae Whakawā mō ngā whiringa toa.

The Judging Process

Te Tukanga Whakawā

Hand

Step 1

TUATAHI

First, all entries received by the closing date will be assessed to make sure they’re eligible — so don’t forget to view the eligibility criteria (on the entry form) before you start.

Ka tirotirohia ngā tono whakauru katoa ka tae mai i mua i te rā kati kia kitea ai mēnā kua ea te wāhi ki ngā tikanga māraurau — kei wareware koe ki te tirotiro i aua tikanga i mua i tō tīmatanga.

Person writing

Step 2

TUARUA

An independent Judging Panel of New Zealand education leaders, academics and commentators will review the entries as outlined in the bullet points below.

The Judging Panel then meets to select up to four finalists for each category and for the Education Focus Prize.

Ka tirohia ngā tono e te Paepae Kaiwhakawā me ngā kaiārahi mātauranga, ngā pūkenga, ngā mātanga hoki i runga i te āhua o ngā kōrero e rārangi ana i raro nei.

Kāore e neke atu i te whā o ngā toa ka whiriwhiria mō ia wāhanga me te Taonga Mātauranga i te puna tono whakauru.

Step 3

TUATORU

The Judging Panel visits the finalists to see the case studies in action and speak with the team. After that, they convene to select each of the four category winners, the Education Focus Prize winner and winner of the Prime Minister’s Supreme Award.

Ka toro atu te paepae kaiwhakawā ki ngā whiringa toa kia kite i ngā mahi, ki te kōrero hoki ki te rōpū. Kātahi ka hui rātou ki te whakatau i ngā toa mō ngā wāhanga e whā, te toa mō te Taonga Mātauranga me te toa mō te Tohu Nui a te Pirimia.

The Judging Panel will review the entries to identify the extent to which each case study shows:

  • change that reflects best evidence of what works to improve outcomes for children and young people
  • the use of curriculum and strategies developed in New Zealand
  • clear improvement in outcomes for children and young people - social, cultural and academic
  • that the improvements achieved are ongoing – i.e. that they were sustained over at least two years
  • evidence that your team’s entry has integrated the three elements of the Education Excellence Framework.

Ka tirotirohia ngā tono e te Paepae Kaiwhakawā kia mōhio ki tā ngā take wānanga e whakaatu mai:

  • kaha hiki i te whai huanga ki tā ngā taunakitanga i kī ai mō ngā mahi whai hua mā ngā tamariki me ngā taiohi katoa; 
  • whai i ngā marautanga me ngā rautaki i waihangatia i Aotearoa tonu;
  • huanga mai o te pai mō ngā tamariki me ngā taiohi katoa - ā-nohoanga iwi nei, ā-tikanga, ā-mātanga anō
  • he mea mauroa ngā tutukitanga, mō ngā tau e rua, neke atu rānei
  • he kōrero taunaki hei whakaatu mai kua tōpū i tā koutou tono whakauru ngā huanga e toru o te Papa Kairangi.

What the judges look for

Tā ngā kaiawhakawā e kimi ana

We asked past judges how to write a successful entry. Watch the video to see what they had to say.

I pātai mātou ki ngā kaiawhakawa o mua mō te tuhi tono angitu. Mātakihia te ataata kia rongo i ngā kōrero.

Meet the 2020 Judging Panel

Tūtaki mai ki te Paepae Kaiwahakawā 2020

Judge

Professor Graeme Aitken

Professor of Education, Director of Educational Initiatives, Office of the Vice-Chancellor, University of Auckland

Ahorangi o te Mātauranga, Kaiwhakahaere Kaupapa Mātauranga Hou, Te Tari o te Tumuaki, Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau

Judge

Louise Anaru

Principal, Kaitaia College

Tumuaki, Kaitaia College

Judge

Carmen Dalli

Professor, School of Education, Victoria University of Wellington

Ahorangi, Kura Mātauranga, Te Whare Wānanga o Te Ūpoko o Te Ika a Māui

Judge

Simon Heath

Principal, Renwick Primary School (Ngāi Tahu)

Tumuaki, Kura Tuatahi o Renwick (Ngāi Tahu)

Judge

George Ihimaera

Principal, Kereru Park Campus

Tumuaki, Kererū Park Campus

Judge

Wendy Lee

Director of the Educational Leadership Project (ELP)

Kaiwhakahaere Matua: Educational Leadership Project

Judge

Helen May

Emeritus Professor, College of Education, University of Otago

Ahorangi o Mua, Te Whare Wānanga o Otago

Judge

Linley Myers, MNZM

Partner, Myers Bruce Leadership

Hoa Pakihi, Myers Bruce Leadership

Judge

Red Nicholson

Project Lead, Curative NZ

Kaiārahi Kaupapa, Curative NZ

Judge

Soana Pamaka

Principal, Tāmaki College

Tumuaki, Tāmaki Kāreti

Judge

Kate Shevland

Principal, Orewa College

Tumuaki, Orewa College

Judge

Professor Graham Smith, CNZM

Distinguished Professor and Inaugural appointee to ‘Te Toi Ihorei ki Purehuroa’ Scholar of Distinction position

Ahorangi Taiea, me te kopounga Tuatahi ki Te Toi Ihorei ki Pūrehuroa, tūranga ahorangi taiea rānei