2020 Awards Cancelled

Kua Whakakorengia Ngā Tohu 2020

The 2020 Prime Minister's Education Excellence Awards have been cancelled as a result of the COVID-19 pandemic.

We recognise that schools, kura and early learning services will be focused on supporting their learners as they transition back to their schooling routines post-lockdown. We believe that cancelling the Awards this year will allow them more time to prepare their entries for next year. 

The 2020 Awards have been cancelled for a number of other reasons related to Covid-19:

  • The Alert Level 4 lockdown was announced during the entry period of the Awards, and schools, kura and early learning services were engaged with more immediate concerns than entering the Awards. 
  • Our independent judging panel of education experts volunteer their time, and their participation is reliant on them being aware of the schedule well in advance to ensure they can devote enough time to fully participate. 
  • The timeline was altered to such a degree that we can unfortunately no longer run the Awards due to time and availability constraints e.g. the availability of the Judging Panel. 

We thank those who submitted an entry for 2020 and acknowledge the hard work that was put into creating those entries.

We look forward to relaunching the Awards in 2021, when we can continue to share and celebrate the inspiring work that schools, kura and early learning services are doing for learners, whānau and their communities in Aotearoa New Zealand. 

If you have any questions please contact us.

 

Kua whakakorengia Ngā Tohu Kairangi Mātauranga a te Pirimia 2020 nā te pānga mai o te urutā COVID-19.

Kei te mōhio mātou e aro nui ana ngā kura me ngā ratonga ako kōhungahunga ki ā rātou ākonga tonu e hokihoki ana ki ā rātou mahi kura i muri mai i te rāhui nui. E pono ana mātou nā te whakakoretanga o Ngā Tohu o tēnei tau ka whai wā rātou ki te whakarite kaupapa mō te tono ā tērā tau.

Kua whakakorengia Ngā Tohu 2020 i runga i te pānga mai o te urutā Covid-19 me ngā take e pā ana.

  • I pānuitia ai te Taumata 4 Kia Mataara i te wā o te tuku tono mō Ngā Tohu, ā, i runga i tērā ka huri kē te titiro a ngā kura me ngā ratonga ako kōhungahunga ki ngā raru me ngā take nui atu i tērā o te tuku tono mō Ngā Tohu.
  • He mahi ā-ngākau tā ngā tāngata o te paepae kaiwhakawā me te paepae tohunga mātauranga, me te aha me mātua mōhio rātou ki te wātaka me ngā hiahia o tēnei māhi i mua noa atu kia āhei ai tā rātou whakarite wā e whai wāhi atu rātou ki ngā wāhanga katoa o te mahi nei.
  • Kua rerekē noa atu te wātaka i tērā i whakaritea, nā reira i kore ai e taea Ngā Tohu te whakahaere tika nā te korenga o ētahi i wātea, pērā i ngā tāngata o te Paepae Whakawā.

Kei te mihi tonu mātou ki te hunga nā rātou i tuku tono mai me te nui o te mahi hei whakatutuki i aua tono.

Ka tāria te wā e whakarewatia anōtia Ngā Tohu o 2021, kia āhei ai te tuari anō, te whakanui anō i ngā mahi hirahira a ngā kura me ngā ratonga ako kōhungahunga mā ngā ākonga, ngā whānau me ā rātou hapori i Aotearoa.

Mēnā he pātai āu, whakapā mai ki a mātou.

The best of the best

Be inspired by the winner of both last year’s Prime Minister’s Supreme Award and Excellence in Leading Award. Rotorua Boys’ High School offers students an innovative 24-hour learning environment with a strong element of whānau infrastructure.

Ko ngā toa o ngā toa

Kia ihiihi, kia hihiri koe ki ngā toa i tērā tau o te Tohu Nui a te Pirimia, me te Tohu mō Te Hiranga o te Arataki. E whāngaitia ngā tauira e te Kura Tuarua o Rotorua ki tētahi wāhi ako auaha, e tuwhera ana i ngā wā katoa. Ā, he kaha hoki te wairua whānau ki roto rā.

Rotorua Boys' High School

AWARDS

NGĀ TOHU

The winning school, kura or early learning service in each of the four categories and Education Focus Prize will receive a package that includes a trophy, a certificate, a $20,000 financial award and professional development opportunities.

Ko te toa mō ia wāhanga me te Taonga Mātauranga, mehemea he kura, he ratonga kōhungahunga rānei, ka whiwhi i tētahi taonga, he tiwhikete, he pūtea e $20,000 te rahi me te whai wāhi atu ki ētahi kaupapa whakapiki ngaiotanga.

Logo

THE PRIME MINISTER’S SUPREME AWARD

TE TOHU NUI A TE PIRIMIA

If your entry is chosen as the winner of the Prime Minister’s Supreme Award, you’ll receive a package that includes a trophy, a certificate, an additional $30,000 financial award and an opportunity to represent New Zealand education.
Mēnā ka kōwhiria tō tono whakauru ko ia te toa mō te Tohu Nui a te Pirimia, ka tāu e whiwhi nei ko tētahi taonga, he tiwhikete, he pūtea e $30,000 anō me te whai wāhi ki te tū hei kanohi mō Aotearoa.
Two teachers

SHARE YOUR STORY

TOHAINA TŌ KŌRERO

If your entry is chosen as a finalist, we'll create a short film showcasing your story that will be shown at the Awards ceremony. It'll also appear online, so your great work can inspire other teams around the country.

Ki te kōwhiria tō tono hei whiringa toa, ka hangā tētahi kiriata poto hei whakaatu i tā koutou kōrero i te hui mō ngā Tohu. Ka kitea hoki i runga ipurangi, hei whakaihiihi ā koutou mahi i ētahi atu tīma huri noa te motu.