Children and bubbles

Tips from Judges and past entrants

Kōrero āwhina

When you enter the Awards, you’ll be asked to share the story of your group, team or partnership – supported by evidence – in a way that allows our Judging Panel to understand and appreciate what you’ve achieved.

Kia uru koe ki Ngā Tohu, ka tonoa koe ki te tuari i tō koutou kōrero ko tō rōpū, tīma, whakahoatanga rānei – me ngā taunakitanga – kia noho mārama tonu te Pae Whakawā ki tā koutou i whai ai, ā, i tutuki ai.

HELPFUL HINTS ON SHARING YOUR STORY

HE KŌRERO ĀWHINA MŌ TE TUARI I TŌ KŌRERO

TIPS FROM PREVIOUS FINALISTS AND WINNERS HE KUPU ĀWHINA MAI I TE HUNGA I WHIRIA ME NGĀ TOA

PLAN AHEAD

Start recording your story as soon as you decide to enter and note down any thoughts and observations you have along the way. It will help when you come to write your case study if you already have some "must mention" bullet points.

FIND YOUR PURPOSE

Be clear about the overarching purpose of your programme and identify the main strands of your story. Explain the idea(s) behind these strands, how they evolved and how they helped you achieve your overall purpose.

STAY CLOSE TO YOUR STORY
Make sure your entry is put together by the people closest to your case study or story – don't rely on a third party to do this for you.

GET EVERYONE ON BOARD
Get all the relevant stakeholders in your school, kura or early learning service on board so they're available to share or confirm your story. Make sure they’re clear about why you’re entering and what you hope to achieve.

ENGAGE YOUR LEARNERS

The best advocates and evidence for your story/case study are your learners. Include them in your entry wherever you can.

GATHER YOUR EVIDENCE

Data is important. If you’re in early learning, this can be particularly challenging – so put as much base data into your entry as you can. Try and include data from whānau on what their children are achieving.

SHOW THE BENEFITS
Keep a broad view in terms of the benefits to all children and the resulting effect on the community. Give emphasis to the different feed-through effects for your school, kura or early learning service.

KEEP IT REAL
Make sure what you say feels real and easy to relate to. In order to be shortlisted as a finalist, your entry and what people say in it must be natural and not contrived.

ME WHAKAMAHAERE WAWE

Me tīmata te tuhi i ō kōrero i te rangi tonu e whakatau ana koe kia whakauru mai, arā, me tuhi katoa ō whakaaro me ō tirohanga i te pupūnga ake. Hei āwhina tēnei i a koe kia tuhi i tō take wānanga, nā te mea kua tuhia kētia e koe ngā kaupapa matua me "mātua whakaatu ki te ao".

KIMIHIA TE PŪTAKE O Ō MAHI
Kia mārama tonu koe mō te pūtake torowhānui o tō kaupapa, ā, tautuhia ōna whenu matua. Wetekina, whakamāramatia te whakaaro i muri e takoto ana, he pēhea i tupu mai ai, he pēhea i tika ai mō tō pūtake torowhānui.

KIA NOHO PIRI MAI KI TŌ KŌRERO
Kaua e wareware kia tuia mai tō tono whakauru e te hunga tino pātata ki tō take wānanga, ki tō kōrero rānei. Kaua e tukua ki te tangata o waho i tō rōpū hei mahi i tēnei mahi.

KIA KOTAHI TE WAKA, KIA KOTAHI TE HOE
Me mātua whai kia uru mai ngā tāngata o tō kura, ratonga kōhungahunga rānei, kia wātea hoki rātou ki te tiri, ki te whakaū rānei i tō kōrero. Me whai anō kia noho mārama tonu rātou ki te take o te tono me tāu e whai nei.

WHAKAOHONGIA Ō ĀKONGA KI TE ĀWHINA MAI
Ko ngā tino kaitautoko mō tō kōrero/take wānanga ko ō akonga tonu. Tukua he wāhi ki a rātou i tō tono whakauru.

KOHIA Ō TAUNAKITANGA
He mea nui te raraunga. Mehemea kei roto koe i te kura kōhungahunga he uaua pea tēnei, nā reira kia nui tonu ngā raraunga taketake ka whakaurua e koe ki tō tono whakauru. Kia ngana ki te whakauru raraunga mai i ngā whānau mō ngā tutukitanga o ngā tamariki.

MAURIA KO NGĀ PAINGA
Me tiro whānui ki ngā painga – ki ngā tamariki katoa tae atu ki te hapori. Hoatu he whakaūnga ki ngā pānga tuku mai mō tō kura me tō ratonga kōhungahunga.

KIA PONO TONU
Me mātua mōhio he pono ō kōrero katoa. Mehemea ka whiria tō tono hei tono whiriwhiri, me puta ko tōu reo ake, me te reo tonu hoki o te hunga o roto.

PUTTING YOUR ENTRY TOGETHER TE WHAKARITERITE I TŌ TONO

When you’re putting an entry together:

  • make sure you have plenty of comparative data and other evidence
  • make sure your evidence shows collaboration – don’t focus too much on one individual
  • tell a story about education excellence, not just business as usual. That means showing how the positive change your team achieved has created great ongoing results for learners, teachers, their whānau and the community
  • make sure it’s clear what your team achieved and what the results were
  • ensure your story covers a long enough period to show clear results – we recommend at least two years.

Te whakariterite i tō tono:

  • me whai kia nui ā koutou raraunga whakataurite me ētahi atu taunakitanga
  • me mātua whakaatu e ngā tauanakitanga te mahitahi – kaua e arotahi ki tētahi tangata takitahi
  • Takina tētahi kōrero mō te hiranga o te mātauranga, kaua mō ngā mahi noa o ia rā. Nā reira, me whakaatu i ngā rerekētanga i taea hei painga anō mō ngā ākonga, ngā kaiako, ō rātou whānau me te hapori 
  • me mārama tonu ko tā koutou i tutuki ai me ngā hua i puta
  • me whai kia kapi i tō kōrero tētahi wā roa – ko te iti rawa kia rua tau.

WHAT MAKES A GREAT ENTRY?

HE PĒHEA TE ĀHUA O TE TONO PAI RAWA?

We asked members of our Judging Panel for information about what makes a great entry, as well as asking the principals, staff and team members behind successful entries how they approached telling their stories. Watch the videos to see what they had to say.

I pātaihia ētahi o ngā kaiwhakawā mō ō rātou whakaaro mō te āhua o te tono pai rawa, me ētahi o ngā tumuaki, kaiako, me ētahi tāngata o ngā rōpū i toa i ngā tau ki mua mō te ara i whāia e ratou ki te tuku ā rātou kōrero. Mātakihia ngā ataata mō ō rātou kōrero.

Entry FAQs

Entry FAQs

Ngā Pātai Auau

Check out the eligibility criteria and get the answers to the most common questions about entering the Awards.

Tirohia ngā tikanga māraurau me ngā whakautu ki ngā pātai auau mō te whakauru ki ngā Tohu.

Resources

Ngā Rauemi

These resources will help you tell a clear and compelling story about your team’s achievements.

Hei āwhina ēnei rauemi i a koe ki te taki i tō kōrero kia mārama, kia manawarū hoki mō ngā tutukitanga a tō rōpū.

Evidence

Ngā Taunakitanga

Your evidence is a key part of your entry. Find out how to put it to best use in your entry.

Ko ngā taunakitanga tētahi wāhanga tino whaitake o tō tono. Tirohia ngā kōrero kia mōhio me pēhea te whakamahi kia whai hua ai ki tō tono.