2 teachers and a student

Stories that define us

Ko tō ake korero e mōhiotia whānuitia ana

Teaching that changes us all starts with a story – yours. 2020 entries are open now.

Ka tīmata ngā whakaakoranga whakaharahara ki tētahi kōrero – arā, ko tōu. Kua tūwheratia ngā tononga mō te tau 2020.

Key dates for 2020

NGĀ RĀ MATUA 2020

ENTRIES OPEN

KA TUWHERA NGĀ TONO

24 February 2020

24 Huitanguru 2020

ENTRIES CLOSE

KA KATI NGĀ TONO

10 April 2020

10 Paengawhāwhā 2020The best of the best

Be inspired by the winner of both last year’s Prime Minister’s Supreme Award and Excellence in Leading Award. Rotorua Boys’ High School offers students an innovative 24-hour learning environment with a strong element of whānau infrastructure.

Ko ngā toa o ngā toa

Kia ihiihi, kia hihiri koe ki ngā kaitoa i tērā tau o te Tohu Nui a te Pirimia, me te Tohu Hiranga Rangatira. E whāngaitia ngā tauira e te Kura Tuarua o Rotorua ki tētahi wāhi ako auaha, e tūwhera ana i ngā wā katoa. Ā, he kaha hoki te wairua whānau ki roto rā.

IMPORTANT DATES FOR 2020

NGĀ RĀ MATUA MŌ 2020

ENTRIES OPEN KA TUWHERA NGĀ TONO

24 February 2020

24 Huitanguru 2020

ENTRIES CLOSE KA KATI NGĀ TONO

10 April 2020

10 Paengawhāwhā 2020

ENTRY ASSESSMENT TE AROMATAWAI TONO

April-May 2020

Paengawhāwhā-Haratua 2020

FINALISTS ANNOUNCED NGĀ TORONGA O NGĀ KAIWHAKAWĀ

May-June 2020

Haratua-Pipiri 2020

JUDGING VISITS TE PŌ TUKU TOHU ME TE HĀKARI NUI

June 2020

Pipiri 2020

CEREMONY & GALA DINNER TE PŌ TUKU TOHU ME TE HĀKARI NUI

August 2020

Maramawaru 2020

Flaxmere Winners

PRIZES AND BENEFITS

NGĀ PARAIHE ME NGĀ PAINGA

The winning school, kura or early childhood service in each of the four categories and Education Focus Prize will receive a package that includes a trophy, a certificate, a $20,000 financial award and professional development opportunities.

Ko te toa mō ia wāhanga me te Taonga Mātauranga, mehemea he kura, he ratonga kōhungahunga rānei, ka whiwhi i tētahi taonga, he tiwhikete, he pūtea e $20,000 te rahi me te whai wāhi atu ki ētahi kaupapa whakapiki ngaiotanga.

Logo

THE PRIME MINISTER’S SUPREME AWARD

TE TOHU NUI A TE PIRIMIA

If your entry is chosen as the winner of the Prime Minister’s Supreme Award, you’ll receive a package that includes a trophy, a certificate, an additional $30,000 financial award and an opportunity to represent New Zealand education.
Mēnā ka kōwhiria tō tono whakauru ko ia te toa mō te Tohu Nui a te Pirimia, ka tāu e whiwhi nei ko tētahi taonga, he tiwhikete, he pūtea e $30,000 anō me te whai wāhi ki te tū hei kanohi mō Aotearoa.
Two teachers

GET STARTED FOR 2020:

TĪMATIAHIA MŌ 2020

If you missed entering this year, the good news is that it’s never too early to start planning your entry for 2020. Start thinking about the stories your team could tell — and don’t forget to check out the eligibility criteria.

Mēnā kāore koe i whakarite tono i tēnei tau, he tau anō ki tua, hei aronga mā koutou. Me huri ō whakaaro ki te tau 2020. Whakaarohia ngā kōrero hei whakapuaki mā tō rōpū — kei wareware hoki ki te tirotiro i ngā tikanga māraurau.